تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
فلسفه و کلام 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
 
فوق لیسانس 
 
ارتباطات 
صداوسیما 
 
سطح 2